PROVES SECUNDÀRIA

Primera Setmana


SEGUNDA PRUEBA ESO CASTELLANO

TERCERA PRUEBA ESO CASTELLANO


CUARTA PRUEBA ESO CASTELLANO

QUINTA PRUEBA ESO CASTELLANO


SEXTA PRUEBA ESO CASTELLANOPRUEBA 7 CASTELLANO ESOPRUEBA 8 CASTELLANO ESO


PRUEBA 9 CASTELLANO ESO

PRUEBA 10 CASTELLANO ESO

PRUEBA 11 CASTELLANO ESO

PRUEBA 12 CASTELLANO ESO